Martin Luther King: A reménység testamentuma. Válogatás legfontosabb írásaiból és beszédeiből, Szerkesztette: Gaál Izabella, Kocsis Áron, Debrecen, SzIK 4, 2010, ISBN 0-06-064691-8
 
Tartalomajánlás
 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézetének gondozásában Martin Luther King (1929-1968) publicisztikáiból és prédikáció-iból válogatáskötetet jelentetett meg születésének 80. évfordulójára emlékezve. A fordítási és szerkesztési munkát hallgatók és oktatók együttműködve végezték.Hiánypótló szándékkal született meg a kötet, hogy magyarul is szélesebb közönség számára hozzáférhetővé tegye Martin Luther King gondolatait, munkásságát. King a XX. század egyik legnagyobb formátu-mú teológusa, igehirdetője és közéleti politikusa volt, az egyesült államokbeli fekete lakosság polgárjogi küzdelmeinek emblematikus vezéralakja. Az erőszakmentességre alapozott mozgalom élén a szeretet békés követelésével állt ki a szegregáció, a faji alapon történő megkülönböztetés ellen. Célja nem csupán a politikai-jogi egyenlőség kivívása volt, hanem, hogy a korabeli amerikai társadalom lelki változáson is keresztülmenjen, hogy valóban az Isten előtti egyenlőség a krisztusi szeretetben legyen alapértékké. King beszédeiből és prédikációiból sugárzik a közösségéért felelősséget viselő, Isten igazságának prófétai lelkületű hirdetőjének elszántsága és mély személyes hite. Élete és szavai nemcsak hitvallás volt, de ma is példaértékű. Az alábbiakban a kötet ajánlását adjuk közre.
Kocsis Áron

 

 

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak ...

„a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani”

Diakónia mint keresztyén vállalkozás

Vajon elég a szegregáció ellen és integráció mellett csak politikai jelszavakkal és eszközökkel harcolni – és ha belátjuk, hogy nem, hol marad az Isten igazsága, és ennek az emberi együttélés terén való érvényesítése?

Martin Luther King: A reménység testamentuma

Emlékszem gyülekezeti lelkészi szolgálatom komoly hitű presbitereinek rövid és tömör mondataira, amely szerint „nem elég az árut megtermelni, hanem el is kell adni azt…”

Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában