dr. Fazakas Sándor

Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár

4026 Debrecen, Kálvin tér 16. II/211.
egyetemi mellék: 18556 
közvetlenül hívható telefonszám: +36-52/518-556
e-mail: fazakass[kukac]drhe.hu

 

 

dr. Kovács Krisztián

Dr. Kovács Krisztián adjunktus

4026 Debrecen, Kálvin tér 16. II/211.
egyetemi mellék: 18597
közvetlenül hívható telefonszám: +36-52/518-597
e-mail: kovacs.krisztian[kukac]drhe.hu


 

Korábbi munkatársak

 

Dr. Bölcskei Gusztáv (1987-2015)

Dr. Ferencz Árpád (2005-2015)

 


 

A tanszék doktoranduszai

Balla Péter

Dr. Kállai Imre

Porkoláb András

Suszter Szabolcs

Szilágyi-Papp Éva Adrienn

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak ...

„a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani”

Diakónia mint keresztyén vállalkozás

Vajon elég a szegregáció ellen és integráció mellett csak politikai jelszavakkal és eszközökkel harcolni – és ha belátjuk, hogy nem, hol marad az Isten igazsága, és ennek az emberi együttélés terén való érvényesítése?

Martin Luther King: A reménység testamentuma

Emlékszem gyülekezeti lelkészi szolgálatom komoly hitű presbitereinek rövid és tömör mondataira, amely szerint „nem elég az árut megtermelni, hanem el is kell adni azt…”

Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában