dr. Fazakas Sándor

Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár

4026 Debrecen, Kálvin tér 16. II/211.
egyetemi mellék: 18556 
közvetlenül hívható telefonszám: +36-52/518-556
e-mail: fazakass[kukac]drhe.hu

 

 

dr. Kovács Krisztián

Dr. Kovács Krisztián adjunktus

4026 Debrecen, Kálvin tér 16. II/211.
egyetemi mellék: 18597
közvetlenül hívható telefonszám: +36-52/518-597
e-mail: kovacs.krisztian[kukac]drhe.hu


 

Korábbi munkatársak

 

Dr. Bölcskei Gusztáv (1987-2015)

Dr. Ferencz Árpád (2005-2015)

 


 

A tanszék doktoranduszai


Bacsó István

Debreczeni István

Farkas Zsuzsanna

Gyene István Hunor

Koi Ágnes

Koós Mátyás Csanád

Paczári-Pongor Melinda

 

 

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika