Bejelentkezés

Vélemény kommenteléséhez vagy dokumentumok letöltéséhez itt szükséges bejelentkezni.

Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE)
„Egyházak együtt a járványban”
− protestáns nézőpontok −

 

A magyar nyelvű fordítás Az eredeti dokumentum

 Forrás: https://www.leuenberg.eu/being-church-together-in-a-pandemic/

 

Az Olvasóhoz

Ez a szöveg protestáns nézőpontból kínál útmutatást olyan etikai témákban, amelyek a koronavírus-járványból következnek, vagy annak körülményei között hangsúlyosabbá váltak. Akikhez szól:

  • Egyházi szociáletikai szakemberek
  • Társadalmi felelősséget vállaló egyházi tisztségviselők
  • Döntéshozók, akiket etikai megfontolások érintenek (vagy vezetnek) egyházakban és intézményekben
  • Mindenki, akit érdekelnek a protestáns egyházakra nehezedő kérdések, és válaszkísérleteik a járvánnyal kapcsolatban.

 

Az összefoglalás az elején áttekintést ad a tartalomról (a teljes szöveg a 6 oldalon kezdődik), példákkal szolgálva a GEKE tagegyházainak gyakorlatából, így egészítve ki a képet.

A GEKE mind többségi, mind kisebbségi egyházakat foglal magában. Az említett témák és példák azt kívánják bemutatni, hogyan nézhetnek szembe az egyházak azzal a küldetésükkel, hogy a maguk sajátságos helyzetében a föld sója és a világ világossága legyenek.

Javaslatok és kérdések segítik az Olvasót a szöveggel való foglalkozásban és beszélgetések folytatásában, bizottságokban, gyülekezetben vagy tisztségviselőként, a 26 oldalon.

A járvány természete jelenleg csak átmeneti megfontolást enged. De magától értetődően az európai protestáns egyházak folytatni fogják a koronajárvány fejleményeinek és hatásainak elmélyült megvitatását. Most a türelemnek van itt az ideje.

 

 

Nincs jogosultsága a komment közzétételére.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika