Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének Etikai Bizottsága Debrecenben megtartott ülésén az egyházak közéleti felelősségét hangsúlyozta.

Az egyház és az állam, vallás és társadalom kapcsolata Európában - ezzel a kérdéssel foglalkozott az Etikai Bizottság nyilvános ülésén, a Debreceni Református Kollégium Dísztermében 2009. február 10-én. Fazakas Sándor, a bizottság tagja és az ülés házigazdája, a Hittudományi Egyetem rektora kiemelte, hogy 20 évvel vasfüggöny felszámolása után sem tekinthető lezártnak az egyház és az állam kapcsolatának rendezése, az új típusú tájékozódás folyamata.

 

A bizottság további tagjai hangsúlyozták, hogy az egyházak tudatosabban és bátrabban vegyenek részt a közélet formálásában. Heinrich Bedford-Strohm, a Bambergi Egyetem professzora egy ú.n. „közéleti teológia” (public theology) kialakításában látja annak lehetőségét, hogy az egyházak adekvát módon reagáljanak pl. a gazdasági krízis, a biotechnológia vagy más konfliktushelyzet okozta társadalmi kihívásokra. Ulrich H. Körtner professzor (Bécs) előadásában arról beszélt, hogy a vallás a modern kor megújuló spirituális igénye ellenére sem húzódhat vissza a közéletből a privát szférába, és arra intette az egyházakat, hogy határozottabban vállalják fel a keresztyén profilt a társadalomban. Válaszolni kell arra a kérdésre, hogy mit jelent Krisztus a társadalom számára és mit jelent keresztyénként élni a mai világban. Ulla Schmidt (Oslo) és Laura Cosario (Roma) szerint az egyház állam elválasztásának elve nem jelentheti azt, hogy az egyházak társadalmi vitákban nem szólalhatnak meg. Az egyházaknak közös felelősséggel tartoznak a társadalmi együttélés rendjéért és békéjéért.

A bizottság etikai és politikai kérdésekben tanácsolja Európai Protestáns Egyházak Közösségének elnökségét és tanácsát, ezen keresztül pedig a tagegyházakat.

További hivatkozások:

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika