Végre akad egy teológus, aki kimondja, amit már régóta tudunk, de hiába akarunk megvalósítani!” – állapította meg egy jeles egyházvezető Alfred Jäger „Diakónia mint keresztyén vállalkozás!” c. könyvének elolvasása után. A könyv immár második kiadásban jelent meg a Debreceni Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézetének gondozásában, annak kapcsán, hogy az egyetem nemrég mesterképzés szintjén újraindította a Jäger által is inspirált képzést, az egyházi szervezetfejlesztés és pasztorális tanácsadás szakot.

A szerző alaptétele és kiinduló pontja az a megállapítás, hogy „a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani.” Ennek a koncepcióváltás lényege a teológiai, gazdaságetika, közgazdasági és vezetéselméleti ismeretek oly módon való egymásra vonatkoztatása, amelynek eredményeként a diakóniai intézményekben, további egyházi intézetekben és testületekben egyaránt elérhető lesz a professzionális és kompetens irányítás, szűkös anyagi keretek között vagy gazdasági recesszió idején is.

 

A könyv bemutatására 2010. november 3-án d.u. 14,00 órakor került sor a Református Kollégium Kistanácstermében, a szerző és a támogatók jelenlétében. Ezt követően lehetőség nyílt a szerzővel való kötetlen találkozásra, dedikálásra, szakmai beszélgetésre. Az érdeklődők mellett részt vettek korábbi „Egyházi intézményvezető” posztgraduális képzés, valamint az aktuális „Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlszetés” mesterszak végzett és jelenlegi hallgatói. „Végre akad egy teológus, aki kimondja, amit már régóta tudunk, de hiába akarunk megvalósítani!” – állapította meg egy jeles egyházvezető Alfred Jäger „Diakónia mint keresztyén vállalkozás!” c. könyvének elolvasása után. A könyv immár második kiadásban jelent meg a Debreceni Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézetének gondozásában, annak kapcsán, hogy az egyetem nemrég mesterképzés szintjén újraindította a Jäger által is inspirált képzést, az egyházi szervezetfejlesztés és pasztorális tanácsadás szakot.

A könyv ajánlása itt olvasható.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika