A nyitó előadást Fazakas Sándor tartotta

Wem gehört die Reformation? 

Den Keynote-Vortrag hielt Sándor Fazakas, Professor und ehemaliger Rektor an der Reformierten Theologischen Universität Debrecen, zum Thema Protestantische Identität und gesellschaftliche Gestaltungsaufgaben: Europäische Integration und „soziales Europa“ als Herausforderung des ungarischen Protestantismus. Fazakas setzte sich zu Beginn mit der Frage auseinander, wem die Reformation gehöre: Der Kirche? Dem Protestantismus? Der Gesellschaft? Dabei beschäftigte er sich insbesondere mit der Gestaltung der Reformation auf gesellschaftlicher Ebene in Europa und Ungarn in der Gegenwart.

http://www.budapester.hu/2018/01/03/klarsicht-und-nuchternheit-bewahren

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika