(Fotó: evangelikus.hu)


A protestáns etika kézikönyve – ezt a címet viseli az a fontos, új mű, amelyet május 16-án, kedd délután mutattak be a Magyar Nemzeti Múzeumban. A könyv a Reformáció Emlékbizottság és a Debreceni Hittudományi Egyetem támogatásával, valamint a Kálvin és a Luther Kiadó közös gondozásában jelent meg.

A protestáns etika kézikönyvének bemutatója Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatójának szavaival vette kezdetét, aki röviden köszöntötte az ünnepi alkalomra meghívott vendégeket, Dr. Hafenscher Károlyt, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosát, Reuss Andrást, az Evangélikus Hittudományi Egyetem emeritus professzorát, Lányi Andrást, az ELTE filozófia professzorát, valamint Dr. Fazakas Sándort, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorát.


(Fotók: evangelikus.hu)


Az esemény Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos köszöntő beszédével kezdődött, aki megemlítette, hogy amikor Magyarország Kormánya létrehozta a Reformáció Emlékbizottságot, akkor tudatosan készült arra, hogy a reformáció értékeit szélesebb körben is ismertté és hasznossá tegye. (…) Ma egy olyan könyvet vehetünk a kezünkbe, amely beállt ebbe a sorba, az értékmentő és értékteremtő folyamatba, s megismerhetővé, meggondolhatóvá, sőt továbbgondolhatóvá tette az örök értékeket úgy, hogy segít rendet tenni szívünkben, lelkünkben, gondolataink között. A miniszteri biztos ünnepi gondolatai végén megköszönte, hogy ez a könyv megszülethetett, amely hatalmas és példamutató, sok ember számára nagyon nagy segítséget adó mű. Ennek a könyvnek a megszületésével a reformáció emlékév egy kiemelkedő, ünnepi pillanatához érkeztünk. – tette hozzá. A bemutató ezután Dr. Reuss András professzor beszédével folytatódott, aki az etikát is a reformáció jelentős és nagy témáihoz sorolta, így továbbgondolva a miniszteri biztos által mondottakat. Ismertetőjében részletesen bemutatta a könyv szerkezetét, amelyben összesen 11 tanulmány olvasható:

 1. Fazakas Sándor tanulmánya: A protestáns etika feladata, alapjai, hagyományai, és az erkölcsi meggyőződés kialakítása. – Általános etikai bevezető.
 2. Visky S. Béla tanulmánya: A beszéd etikájával foglalkozik. – Mai és történeti, bibliai és filozófiai illusztrációkkal színezve.
 3. Rácsok Gabriella tanulmánya: A képi megjelenítés etikája.
 4. Kovács Krisztián tanulmánya: Házasság, család és a szexualitás etikája.
 5. Orosz Gábor Viktor tanulmánya: A születés és a halandóság etikája.
 6. Béres Tamás tanulmánya: A környezet etikája.
 7. Kodácsy Tamás tanulmánya: A technika etikája.
 8. Szabó B. András tanulmánya: A gazdaság etikája.
 9. Borsi Attila tanulmánya: A közélet etikája. Benne részletesen tárgyalva az egyház és állam viszonya.
 10. Füsti-Molnár Szilveszter tanulmánya: Az egyházi szolgálatok etikája.
 11. Németh Tamás tanulmánya: Reménység és felelősség – Hogyan fejeződik ki evangéliumként az evangélium a keresztény etikában?


Reuss András ismertetője után Lányi András beszéde következett. Az ELTE professzora elmondta, hogy e könyv megszületése nem volt hétköznapi feladat, s nagyszabású vállalkozásnak mondható. A protestáns etika hozzánk szóló kézikönyvének megalkotása mindvégig e felismerés jegyében zajlott. A hit és a hitben fogant világi etika viszonyát segít listázni a kötet.

Már megint egy újabb etikai kézikönyv. Szükség van erre? – jegyezte meg az utolsó megszólaló, a kötet szerkesztője, Dr. Fazakas Sándor professzor. Kérdésére perceken belül igennel felelt, amit azonnal meg is magyarázott. Kifejtette ugyanis, hogy eddig a szakma terén egyértelmű volt a megállapítás, hogy a reformáció több területen is változást hozott. Ilyen terület lehet a hatalomhoz való hozzáállás, vagy éppen a pénzhez való hozzáállás. Ezek viszont kiegészítésre szorulnak, mivel a reformátori gondolkodás változást kell, hogy hozzon a technológiai eszközök és az információközlés világában is. Ezért van szükség etikára. Igény van egyértelmű etikai tájékoztatásra. Sokszor fehér-fekete etikai válaszokra van szükség, amelyekkel gyakran nem tudunk szolgálni. Ennek oka, hogy állandó változásban van körülöttünk a világ. A könyv ökumenikus igénnyel lett összeállítva, ám nem a teljesség igényével, hiszen társadalmunk állandó formálódásban van. – mondta Fazakas Sándor.

A protestáns etika kézikönyve bemutatójának végén a jelenlévők egy fogadáson is részt vehettek, amelynek helyszíne az április 26-án megnyílt IGE-IDŐK című, a reformáció történetét bemutató tárlat főbejáratánál volt.

Forrás: http://reformacio2017.hu

 

További beszámolók az eseményről:

http://reformacio.ma/v/iranytu-a-mindennapokhoz/

http://www.evangelikus.hu/protestans-etika-kezikonyve-bemutato

 

A könyv megvásárolható az alábbi helyeken:

Kálvin Kiadó

Luther Kiadó

 

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika