(Fotó: evangelikus.hu)


A protestáns etika kézikönyve – ezt a címet viseli az a fontos, új mű, amelyet május 16-án, kedd délután mutattak be a Magyar Nemzeti Múzeumban. A könyv a Reformáció Emlékbizottság és a Debreceni Hittudományi Egyetem támogatásával, valamint a Kálvin és a Luther Kiadó közös gondozásában jelent meg.

A protestáns etika kézikönyvének bemutatója Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatójának szavaival vette kezdetét, aki röviden köszöntötte az ünnepi alkalomra meghívott vendégeket, Dr. Hafenscher Károlyt, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosát, Reuss Andrást, az Evangélikus Hittudományi Egyetem emeritus professzorát, Lányi Andrást, az ELTE filozófia professzorát, valamint Dr. Fazakas Sándort, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorát.


(Fotók: evangelikus.hu)


Az esemény Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos köszöntő beszédével kezdődött, aki megemlítette, hogy amikor Magyarország Kormánya létrehozta a Reformáció Emlékbizottságot, akkor tudatosan készült arra, hogy a reformáció értékeit szélesebb körben is ismertté és hasznossá tegye. (…) Ma egy olyan könyvet vehetünk a kezünkbe, amely beállt ebbe a sorba, az értékmentő és értékteremtő folyamatba, s megismerhetővé, meggondolhatóvá, sőt továbbgondolhatóvá tette az örök értékeket úgy, hogy segít rendet tenni szívünkben, lelkünkben, gondolataink között. A miniszteri biztos ünnepi gondolatai végén megköszönte, hogy ez a könyv megszülethetett, amely hatalmas és példamutató, sok ember számára nagyon nagy segítséget adó mű. Ennek a könyvnek a megszületésével a reformáció emlékév egy kiemelkedő, ünnepi pillanatához érkeztünk. – tette hozzá. A bemutató ezután Dr. Reuss András professzor beszédével folytatódott, aki az etikát is a reformáció jelentős és nagy témáihoz sorolta, így továbbgondolva a miniszteri biztos által mondottakat. Ismertetőjében részletesen bemutatta a könyv szerkezetét, amelyben összesen 11 tanulmány olvasható:

 1. Fazakas Sándor tanulmánya: A protestáns etika feladata, alapjai, hagyományai, és az erkölcsi meggyőződés kialakítása. – Általános etikai bevezető.
 2. Visky S. Béla tanulmánya: A beszéd etikájával foglalkozik. – Mai és történeti, bibliai és filozófiai illusztrációkkal színezve.
 3. Rácsok Gabriella tanulmánya: A képi megjelenítés etikája.
 4. Kovács Krisztián tanulmánya: Házasság, család és a szexualitás etikája.
 5. Orosz Gábor Viktor tanulmánya: A születés és a halandóság etikája.
 6. Béres Tamás tanulmánya: A környezet etikája.
 7. Kodácsy Tamás tanulmánya: A technika etikája.
 8. Szabó B. András tanulmánya: A gazdaság etikája.
 9. Borsi Attila tanulmánya: A közélet etikája. Benne részletesen tárgyalva az egyház és állam viszonya.
 10. Füsti-Molnár Szilveszter tanulmánya: Az egyházi szolgálatok etikája.
 11. Németh Tamás tanulmánya: Reménység és felelősség – Hogyan fejeződik ki evangéliumként az evangélium a keresztény etikában?


Reuss András ismertetője után Lányi András beszéde következett. Az ELTE professzora elmondta, hogy e könyv megszületése nem volt hétköznapi feladat, s nagyszabású vállalkozásnak mondható. A protestáns etika hozzánk szóló kézikönyvének megalkotása mindvégig e felismerés jegyében zajlott. A hit és a hitben fogant világi etika viszonyát segít listázni a kötet.

Már megint egy újabb etikai kézikönyv. Szükség van erre? – jegyezte meg az utolsó megszólaló, a kötet szerkesztője, Dr. Fazakas Sándor professzor. Kérdésére perceken belül igennel felelt, amit azonnal meg is magyarázott. Kifejtette ugyanis, hogy eddig a szakma terén egyértelmű volt a megállapítás, hogy a reformáció több területen is változást hozott. Ilyen terület lehet a hatalomhoz való hozzáállás, vagy éppen a pénzhez való hozzáállás. Ezek viszont kiegészítésre szorulnak, mivel a reformátori gondolkodás változást kell, hogy hozzon a technológiai eszközök és az információközlés világában is. Ezért van szükség etikára. Igény van egyértelmű etikai tájékoztatásra. Sokszor fehér-fekete etikai válaszokra van szükség, amelyekkel gyakran nem tudunk szolgálni. Ennek oka, hogy állandó változásban van körülöttünk a világ. A könyv ökumenikus igénnyel lett összeállítva, ám nem a teljesség igényével, hiszen társadalmunk állandó formálódásban van. – mondta Fazakas Sándor.

A protestáns etika kézikönyve bemutatójának végén a jelenlévők egy fogadáson is részt vehettek, amelynek helyszíne az április 26-án megnyílt IGE-IDŐK című, a reformáció történetét bemutató tárlat főbejáratánál volt.

Forrás: http://reformacio2017.hu

 

További beszámolók az eseményről:

http://reformacio.ma/v/iranytu-a-mindennapokhoz/

http://www.evangelikus.hu/protestans-etika-kezikonyve-bemutato

 

A könyv megvásárolható az alábbi helyeken:

Kálvin Kiadó

Luther Kiadó

 

 

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak ...

„a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani”

Diakónia mint keresztyén vállalkozás

Vajon elég a szegregáció ellen és integráció mellett csak politikai jelszavakkal és eszközökkel harcolni – és ha belátjuk, hogy nem, hol marad az Isten igazsága, és ennek az emberi együttélés terén való érvényesítése?

Martin Luther King: A reménység testamentuma

Emlékszem gyülekezeti lelkészi szolgálatom komoly hitű presbitereinek rövid és tömör mondataira, amely szerint „nem elég az árut megtermelni, hanem el is kell adni azt…”

Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában