A Reformáció 500. éves jubileuma alkalmából készülő protestáns etikai kézikönyv szerzői konzultációját tartják a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében 2016. június 16-án és 17-én, a DRHE Szociáletikai Tanszék és Kutatóintézet szervezésében.
A csütörtök délelőtt 10.00 órától kezdődő megnyitót követően rövid sajtótájékoztatóra kerül sor, majd a szerzők előadásait hallgathatják meg az érdeklődők.
részletes program innen letölthető.


Szerzők: evangélikus és református teológiai tanárok
Kiadó: Luther és Kálvin Kiadó
Várható megjelenés: 2017.

Támogató: Reformáció Emlékbizottság (http://reformacio2017.hu/)
További információk: http://szocialetika.drhe.hu/index.php/kutatas/18-protestans-etikai-kezikonyv

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika