A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottsága konferenciát szervez Elvándorlás és migráció a 21. században címmel, 2016. május 26. csütörtök 13-17 óra között a MEÖT Székházban (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.).

Minden jel arra mutat, hogy az elvándorlás és a migráció jelenségével, és annak következményeivel hosszabb távon kell számolni. Mit mondhatnak erről a keresztyén/keresztény egyházak? Szabad-e az emberi méltóság és szabadság felől nézve különbséget tenni migráns és migráns között, politikai menekült vagy kiszámítható életkörülmények után elinduló ember között?

Ha konferencia felkeltette érdeklődését, tisztelettel kérjük jelezze részvételi szándékát.

Jelentkezni az alábbi linken keresztül lehetséges:  
https://docs.google.com/forms/d/1uxnIY_knbXdZNMrpO49tDP1w3_UWIoy-RuRW79jmUhc/viewform

 

Program letöltése

Plakát letöltése

 

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika