Bejelentkezés

Vélemény kommenteléséhez vagy dokumentumok letöltéséhez itt szükséges bejelentkezni.

  

 

 "Mielőtt megformáltalak az anyaméhben" (Jer 1,5) címmel bioetikai konferenciát tart a MEÖT Szociáletikai Bizottsága és az MRE Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciója a reprodukciós medicina tárgyában 2017. március 3-án a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori üléstermében.

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (CPCE/GEKE) Etikai Szakbizottságának gondozásában újabb bioetikai tájékoztatási anyag készül “Before I Formed You in the Womb…” (Jer. 1:5): A Guide to the Ethics of Reproductive Medicine from the Council of the Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) címen. A munkaanyag a tagegyházaknak megküldése kerül véleményezés végett a 2018-as Baseli Nagygyűlést megelőzően. Ott kerül végleges formában elfogadásra a szöveg.

A konferencia célja a dokumentum véleményezése teológusok és további szakemberek bevonásával, tanulmánykötet kiadása a GEKE dokumentum magyar fordításával és a reflexiókkal.

Program:

10,00 Köszöntés, megnyitás  - Fazakas Sándor/Fischl Vilmos

10,05 Einführung in die neue Orientierungshilfe der GEKE - Ulrich H.J. Körtner
10,45 Diszkusszió
11,00 Teológiai megjegyzések a „természet” morális fogalmához - Béres Tamás
11,20 “A mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan” (Mk 4,27) A beültetés előtti kiválasztás kritériumainak margójára. Hogyan és ki válasszon? - Kodácsy Tamás
11,40 A még meg nem született emberi lény életének és méltóságának tisztelete - Hámori Antal
12,00 Diszkusszió

12,30 Ebéd

13,30 In vitro és in vivo életvédelem a büntetőjogban - Filo Mihály
13,50 Fejlesztés és új eugenika. Beteg-e, aki nem beteg? - Orosz Gábor Viktor
14,10 Diszkusszió
14,50 A hálószobából a laboratóriumba. Az inszemináció és az in vitro megtermékenyítés előfeltételei, következményei és hatásai a házasság és szexualitás etikájára nézve - Kovács Krisztián
15,00 A béranyaság helyzete Romániában - Visky S. Béla
15,20 Az egyház útmutatásának keretei - Borsi Attila
15,40 Diszkusszió
16,00 Összegzés, záró gondolatok - Fazakas Sándor

 

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak ...

„a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani”

Diakónia mint keresztyén vállalkozás

Vajon elég a szegregáció ellen és integráció mellett csak politikai jelszavakkal és eszközökkel harcolni – és ha belátjuk, hogy nem, hol marad az Isten igazsága, és ennek az emberi együttélés terén való érvényesítése?

Martin Luther King: A reménység testamentuma

Emlékszem gyülekezeti lelkészi szolgálatom komoly hitű presbitereinek rövid és tömör mondataira, amely szerint „nem elég az árut megtermelni, hanem el is kell adni azt…”

Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában