Bejelentkezés

Vélemény kommenteléséhez vagy dokumentumok letöltéséhez itt szükséges bejelentkezni.

  

 

 "Mielőtt megformáltalak az anyaméhben" (Jer 1,5) címmel bioetikai konferenciát tart a MEÖT Szociáletikai Bizottsága és az MRE Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciója a reprodukciós medicina tárgyában 2017. március 3-án a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori üléstermében.

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (CPCE/GEKE) Etikai Szakbizottságának gondozásában újabb bioetikai tájékoztatási anyag készül “Before I Formed You in the Womb…” (Jer. 1:5): A Guide to the Ethics of Reproductive Medicine from the Council of the Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) címen. A munkaanyag a tagegyházaknak megküldése kerül véleményezés végett a 2018-as Baseli Nagygyűlést megelőzően. Ott kerül végleges formában elfogadásra a szöveg.

A konferencia célja a dokumentum véleményezése teológusok és további szakemberek bevonásával, tanulmánykötet kiadása a GEKE dokumentum magyar fordításával és a reflexiókkal.

Program:

10,00 Köszöntés, megnyitás  - Fazakas Sándor/Fischl Vilmos

10,05 Einführung in die neue Orientierungshilfe der GEKE - Ulrich H.J. Körtner
10,45 Diszkusszió
11,00 Teológiai megjegyzések a „természet” morális fogalmához - Béres Tamás
11,20 “A mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan” (Mk 4,27) A beültetés előtti kiválasztás kritériumainak margójára. Hogyan és ki válasszon? - Kodácsy Tamás
11,40 A még meg nem született emberi lény életének és méltóságának tisztelete - Hámori Antal
12,00 Diszkusszió

12,30 Ebéd

13,30 In vitro és in vivo életvédelem a büntetőjogban - Filo Mihály
13,50 Fejlesztés és új eugenika. Beteg-e, aki nem beteg? - Orosz Gábor Viktor
14,10 Diszkusszió
14,50 A hálószobából a laboratóriumba. Az inszemináció és az in vitro megtermékenyítés előfeltételei, következményei és hatásai a házasság és szexualitás etikájára nézve - Kovács Krisztián
15,00 A béranyaság helyzete Romániában - Visky S. Béla
15,20 Az egyház útmutatásának keretei - Borsi Attila
15,40 Diszkusszió
16,00 Összegzés, záró gondolatok - Fazakas Sándor

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

„a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani”

Diakónia mint keresztyén vállalkozás