Bejelentkezés

Vélemény kommenteléséhez vagy dokumentumok letöltéséhez itt szükséges bejelentkezni.

Folyóiratok nyilvántartása

Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék / Szociáletikai Kutatóintézet

 

1) Communio Viatorum (CV)

1(1958/1); 4(1961); 5(1962/2–3); 6(1963)–7(1964); 8(1965/2–3); 9(1966/1–2); 50(2008/1)

2) Debreceni Szemle

2008/1–4

3) Diakonie

1995/1–2.5.6.; 1996/1.3.5–6; 1997; 1998/1–3.

4) Ethical theory and moral practice

1(1998/1)–6(2003)

5) Európai Tükör

10(2005/10–12); 11(2006); 12(2007/1–11); 13(2008); 14(2009/1.3–12); 15(2010/1–4.9–12); 16(2011/1–7); 17(2012/1–2)

6) Evangelical Quarterly (EvQ)

5(1933/3); 6(1934/2–3); 7(1935)–8(1936); 9(1937/2–3); 10(1938/1–3)

7) Evangelische Kommentare/Zeitzeichen  (EK/ZZ)

1(1968)–19(1986); 21(1988)–32(1999); Zeitzeichen: 1(2000)–4(2003); 5(2004/1–6.8–12); 6(2005); 7(2006/1–9.11–12); 8(2007); 9(2008/1–2.4–12); 10(2009)–11(2010);  12(2011/1–8.10–12); 13(2012)–14(2013); 15(2014/1–3.5–12); 16(2015/2–12); 17(2016); 18(2017)

8)  Evangelische Theologie (EvTh)

1934/1; 6(1946)–57(1997); 59(1999/4); 62(2002/1–2.4–6); 63(2003/1–2.4–6); 64(2004); 65(2005/2–6); 66(2006)–71(2011); 72(2012/1–5); 73(2013); 74(2014/1–5); 75(2015)–77(2017/5)

9)Herder Korrespondenz (HK)
20(1966)–29(1975); 30(1976/1–3.5–12); 31(1972)

9) Kerygma und Dogma (KuD)

1(1955)–41(1995)

10) Kontexte

1(1965)–7(1971)

11) Philosophische Rundschau (PhR)

1(1953–1954)–36(1989)

12) Református Szemle

95(2002)–98(2005); 99(2006/1–4.6); 100(2007/1–3.6); 101(2008/1.3–6); 102(2009/1–2.4.6); 103(2010/2–3); 104(2011/1.3–6); 105(2012); 106(2013/1.4–6); 107(2014(1–4.6); 108(2015/1–4.6); 109(2016); 110(2017)

13) Reformierte Kirchenzeitung (RKZ)

126(1986); 129(1988/5–8); 130(1989/3–4.6.12), 131(1990/6–10.12); 132(1991/1–4.7–12); 133(1992/7–8.10); 134(1993/25.7–12); 135(1994/1–5.7–12); 136(1995/1–4.9–11); 137(1996/1–5.8–12); 138(1997/1–2.9–12); 139(1998/2.5–8)

14) Szociológiai Szemle

2002/2–3

13) Theologische Literaturzeitung (ThLZ)

72(1947)–75(1950); 80(1955)–110(1985)

14) Theologische Rundschau (ThR)

2(1930); 3(1931); 8(1936/1–5); 17(1948–1949); 18(1950)–39(1975); 40(1975)–51(1986); 52(1987/2–3); 53(1988)–54(1989); 55(1990)–65(2000)

15). Theologische Zeitschrift, Basel (ThZ)

3(1945)–21(1965)

16) Új látóhatár

1(1958/2–3); 2(1959/2.5); 3(1960/2–3.6);4(1961/1.3–4); 5(1962/5); 6(1963/3); 8(1965/1–2.4.); 9(1966/2.4–5); 10(1967/1); 12(1969/1)

17) Verkündigung und Forschung (VF)

1953/1–2017/2

18) Zeitschrift für Evangelische Ethik (ZEE)

1(1957)–37(1993); 38(1994/1–3); 40(1996); 43(1999/3–4); 44(2000); 45(2001/1–2.4); 46(2002); 47(2003/1–2.4); 48(2004/1–3); 49(2005)–53(2009); 54(2010/1–2.4); 55(2011)–57(2013); 69(2015)–60(2016); 61(2017).

19) Zeitschrift für Theologie und Kirche (ZThK)

1(1891/4); 4(1894/2); 5(1895/3); 6(1896/2); 9(1899/2–3); 10(1900/2–4);11(1901/1–5); 12(1902/6); 13(1903)– 22(1912); 23(1913/1.2.6); 24(1914/5.6); 25(1915/3–6); 26(1916/1–4); 27(1917); 34(1926)–38(1930); 47(1950)–114(2017)

18) Zeitschrift für Dialektische Theologie (ZDTh)

13(1997)–17(2001); 22(2006); 23(2007/2); 24(2008/1); 27(2011/1)

2017. október 26-án a kolozsvári Babeş-Bólyai Tudományegyetem díszdoktorává (Doctor Honoris Causa) fogadta Dr. Fazakas Sándort, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai- és Egyházszociológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, a Doktori Iskola vezetőjét és a Doktori és Habilitációs Tanács elnökét, aki mindemellett a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet vezetője, és a Hosszúpályi Református Egyházközség lelkipásztora.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika