Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…” Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2012 (602 oldal) ISBN 978-963-8429-72-8 

Tartalomjegyzék

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2012/13-as tanévének esemény- és programsorozatait rendhagyó megemlékezések gazdagítják. Immár száz éve, hogy a tiszántúli református egyházkerület és Debrecen városának iskolateremtő „mozgalma” eredményeképpen megszületett az 1912. évi 36. törvény, amellyel a magyar állam létrehozta a Debreceni Egyetemet. A Református Kollégium 2013-ban ünnepli fennállásának 475. éves évfordulóját. Ezen túlmenően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem a tanév kezdetén köszöntötte a 60. születésnapját ünneplő dr. Bölcskei Gusztáv püspök urat is.

A jubiláns az egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének kettéválása után, 1988-ban kapott kinevezést az újonnan létrehozott Etikai és Egyházszociológiai Tanszékre, amelynek 1990-től tanszékvezető egyetemi tanára volt. Mindemellett még az egyetem dékánjaként, valamint a kollégium főigazgatójaként (1995–1997) is tevékenykedett. Jóllehet Bölcskei Gusztáv jelenleg szünetelteti oktatói tevékenységét, a tanszék munkatársai – az intézmény tanáraival karöltve –, azonban kötelességüknek érezték, hogy egy impozáns tanulmánykötet összeállításával tisztelegjenek a Püspök Úr teológiai, igehirdetői és egyházkormányzói szolgálata előtt. A könyv „Krisztusért járva követségben…” Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára címmel jelent meg, az egyetem szép és esztétikus Acta Theologica Debrecinensis könyvsorozatának harmadik köteteként. 

 

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika