A 2024-es Barth Károly-díjat a Német Protestáns Egyházak Uniója (Die Union Evangelischer Kirchen - UEK) idén Dr. Fazakas Sándornak, tanszékünk vezetőjének ítélte meg.
Az 1986-ban alapított díjjal kétévenként ismerik el a legjelentősebb tudományos-teológiai vagy a kiemelkedő bizonyságtevő keresztyén szolgálatot, világviszonylatban.

A zsűri indoklása szerint Fazakas Sándor professzor figyelemre méltó módon juttatja érvényre Karl Barth teológiájának ideológiakritikai és transzformatív erejét, valamint lehetőségeit Európa aktuális társadalmi kihívásainak tükrében. Az ezzel kapcsolatos Barth-kutatásai, amelyek a magyar barthianizmus történetének áttekintését is tartalmazzák, jelentős szerepet játszottak a magyarországi Barth-reneszánszban. Ezen túl a díjjal a UEK kifejezi értékelését Fazakas Sándor teológiai munkássága iránt, mellyel hozzájárult a párbeszéd, a jobb megértés és a megbékélés folyamatához Európa protestáns egyházai között.
A Karl Barth-díjat 37 éve ítélték oda először, azóta többek között Eberhard Jüngel, Hans Küng, Wolf Krötke, Wolfgang Huber és a princetoni Katherine Sonderegger kapta már meg.

 

További információ:

https://www.ekd.de/karl-barth-preis-geht-an-ungarischen-theologen-sandor-fazakas-80293.htm

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika