Prof. Dr. DDr. h.c. Ulrich H.J. Körtner, bécsi professzor, egyetemünk díszdoktora, az Erasmus-Program keretében előadásokat tart egyetemünkön 2022. október 11-én és 12-én. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 
2022. október 11. 11,00–12,30 (130-as terem) Theologie für die Krise – Theologie in der Krise (Teológia a válság számára – teológia válságban)
 
2022. október 11. 13,30–15,00 (130-as terem) Diesseits von Gut und Böse.Eindeutigkeit und Ambiguität in der Ethik (A jó és a rossz innenső oldalán. Egyértelműség és kétértelműség az etikában)
 
2022. október 12. 11,00–12,30 (013-as Török István terem) Öffentliche Theologie als Gestalt einer Theologie der Diaspora (Diaspórateológia mint a nyilvános teológia formája)
 
 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika