Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich H.J. Körtner bécsi egyetemi tanár: A betegápolás etikája című könyvét 2021. dec. 15-én 17 órai kezdettel mutatják be Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karán.

A könyv a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézetének közös kiadásában jelent meg magyar nyelven.

A kötetet bemutatja

  • prof. Dr. h.c. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár (DRHE), a BBTE vendégtanára.

Köszöntőt mond:

  • prof.Dr. habil. Lukács Olga dékán
  • dr. Péter István intézetigazgató.

Az esemény Zoom linkjét a kar honlapján  és Facebook oldalán teszik közzé, a rendezvény napján.

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika